A szín szerepe a tér érzékelésében

A VIZUÁLIS, AUDITÍV és TÉRBELI mozgáson alapuló ingerek összessége a TÉRINGER, amelynek hatásaként alakul ki a TÉRÉRZETÜNK. 

Ha térélményben van részünk, akkor az egy adott térről kapott, a személyiség egyetemessé tágulását szolgáló tapasztalat. 

Az épített tér arányaival, elemeinek egymáshoz való viszonyával, az elemek formájával, a formák alkotta renddel, az elemek felületi megjelenésével, az elemek színével, a színek kapcsolatrendszerével, a térarányok, formaviszonyok és színmegjelnések viszonyrendeszerével, a vizonyrendszer funkciókifejező tulajdonságával, a funkciójelző tulajdonság és a valóságos funkció kapcsolatával, a valóságos funkciót kifejező forma és színasszociációkkal hatást gyakorol a benne tartozkodó emberre.